Forecon_PRIX_logo-1

Tiedosta ja ennakoi rakennusalan kustannusriskit

Tuotekohtaisten analyysiemme ansiosta tiedät mitä markkinoilla tapahtuu ja pystyt tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä.

Kenelle?

Forecon PRIX on selainpohjainen palvelu rakennus- ja kiinteistöalan yrityksille, jotka haluavat saada ajankohtaista ja luotettavaa tietoa rakentamisen hinta- ja markkinamuutoksista - yhteen paikkaan koottuna. 

Pyydä tarjous

Miksi?

Forecon PRIXn ansiosta yritykselläsi on mahdollisuus käyttää ja analysoida rakentamisen markkinadataa reaaliajassa. Palvelun avulla ymmärrät, mitä markkinoilla tapahtuu ja pystyt tekemään tietoon pohjautuvia päätöksiä, jotka parantavat tomintasi ennakoitavuutta ja vähentävät kustannusriskejä.

Seuraa ja ennakoi rakentamisen
hintakehitystä PRIXn avulla


Palvelusta löydät hinta- ja indeksitiedot kaikista rakentamisen kannalta keskeisistä raaka-aineista, materiaaleista sekä alihankinnoista. Hintatiedot päivittyvät palveluun kuukausittain, joten käytettävissäsi ovat aina ajankohtaiset tiedot. Tuotekohtaiset analyysimme sisältävät arvokasta tietoa markkinoilla tapahtuvista muutoksista ja hintakehityksestä unohtamatta keskipitkän aikavälin hintaennusteita.  Asiakkaat käyttävät Forecon PRIX -palvelua muun muassa markkinahintojen seurantaan, hankintatoimen tarjouskilpailujen, laskennan ja riskienhallinnan tukena sekä riskivarausten arvioinnissa. 

hinta

 

ennakko

 

riski

 

sopimus
Ymmärrä hinta-ajurit Paranna toiminnan
ennakoitavuutta
Vähennä riskejä Paranna neuvotteluasemia

 


 

Suomen johtavien rakennusalan toimijoiden hyödyntämä

Destia_Logo_Color_RGB (1)
KSBR_logo_rgb
peab_logocmyk
Aura
Lujatalo-logo-RGB
pohjola_rakennus_logo (1)
JM_LOGO_RGB

Räätälöi yhtiöllesi sopiva kokonaisuus

Selainpohjainen palvelu mahdollistaa sisällön helpon räätälöinnin juuri toiveidesi mukaisesti, etkä maksa turhasta sisällöstä.

Valittavissa on useita rakentamisen kannalta oleellisia raaka-aineita ja energialähteitä. Rakentamisen materiaaleja sekä palveluita on valittavissa 14 kappaletta, jonka lisäksi palvelu tarjoaa tietoa 7 alihankintakokonaisuuden hinta- ja markkinakehityksestä. 

Hintatietojen lisäksi palvelu tarjoaa tekstimuotoiset tuoteanalyysit hintojen ja markkinan kehittymisestä sekä näkymistä.

1
 • Rakentamisen markkina- ja hintakehitys
  • Yleinen rakentamisen markkina ja kustannuskehitys
  • Talotyyppikohtainen hintakehitys
 • Työvoimakustannusten kehitys
  • Rakentaminen ja teollisuus
 • Rakentamisen työvoimatarpeen kehitys ja ennuste
2
 • Brent öljy
 • Rautamalmi
 • Alumiini
 • Kupari
 • Nikkeli
 • Sinkki
 • Lyijy
 • Kestomuovit
 • Kipsi
 • Bitumi
 • Maakaasu
 • Sähkö
3
 • Betonielementti
 • Valmisbetoni
 • Rakenneteräs
 • Betoniteräs
 • Jännepunos
 • Lämmöneristeet
 • Kalusteet
 • Sahatavara
 • Ikkunat
 • Vesikatto (bitumi)
 • CLT
 • Kodinkoneet
 • Märkätilaelementti
 • Kotimaan tavaraliikenne
4
 •  Betonielementtityöt
 • Teräsrakennetyöt
 • Ikkuna-asennukset
 • Betonointityöt
 • LVI-työt
 • Sähkötyöt
 • Talonrakentamisen pohjatyöt

 

Ennustemenetelmät

The most reliable way to forecast the future is to try to understand the present.

- John Nisebitt

 

kysyntä-tarjonta

Lähes kaikki liiketoiminnan päätökset poh­jautuvat tavalla tai toisella oletuksiin tule­vasta toiminta­ympäristön kehityksestä. Laadukkaiden tieto­lähteiden, skenaarioiden ja ennusteiden rooli päätöksenteon tukena on välttämättömyys tuloksekkaalle liiketoiminnalle.

Forecon on kehittänyt rakentamisen materiaalien hintaennakointia aktiivisesti vuodesta 2018 lähtien. Toimintamme perustuu useisiin analytiikka- ja ennustemalleihin, kuten aikasarja-analyysiin ja kausaliteetti-, eli syy-seuraussuhteisiin. Tärkein lähtökohta ennustemallissamme perustuu analysoitavan tuotteen toteutuneen hintakehityksen sekä kysynnän ja tarjonnan välisiin kausaalisuhteisiin. Tämän avulla pystymme määrittämään tuotekohtaisen käyvän markkinahinnan suhteessa rakentamisen markkinatilanteeseen tietyllä ajanhetkellä.

Aikasarja-analyysillä etsimme historiassa toteutuneita, eri tekijöiden välisiä korrelaatioita suhteessa ennustettavan tuotteen hintaan. Kysynnän ja tarjonnan muutosten lisäksi hintojen muodostumiseen vaikuttavat useat muutkin tekijät, kuten energia-, raaka-aine-, rahti- ja työvoimakustannukset.

 

oikea

Raaka-aine- ja energiahinnat

Määritellään rakentamisen kannalta oleellisten raaka-aine- ja energiahintojen kehitys sekä ennusteet. Arvioidaan painoarvo teollisuuden kustannusrakenteessa.

vasen

Teollisuuden hinnat

Määritellään teollisuuden omakustannehinnat seurattaville materiaaleille ja tuotteille. Raaka-aine- ja energiahintojen lisäksi arvioidaan työvoiman ja tarvittavien palveluiden, kuten rahdin vaikutus hintaan.

oikea

Panos- ja materiaalihinnat

Määritetään rakentamisen materiaali- ja tuotehinnat teollisuuden tuottajahintojen pohjalta. Tuotantokustannusten lisäksi vallitseva katetaso määrittää hintaa.

vasen

Alihankintahinnat

Määritetään panos- ja materiaalihintojen sekä työvoimakustannusten avulla keskimääräinen alihankintahintojen kehitys. Hintoihin vaikuttavat myös markkinatilanne/tarjoushalukkuus.

alas

Rakentamisen hinnat

Panos-, materiaali- ja alihankintahintojen avulla määritetään rakentamisen hintakehitys kokonaisuuteen tai halutulla segmentillä, kuten kerrostalorakentamisessa.

Läppäri

Varaa ilmainen demotilaisuus,
jossa esittelemme selainpohjaisen
palvelumme ominaisuuksia
ja sisältöä!